تبلیغات

جایگاه‌های تبلیغاتی

برخلاف اکثر وب‌سایت‌های ایرانی که عموما بنرهای تبلیغاتی را در مکان‌های دور از دیدرس کاربر قرار می‌دهند یا انبوهی از بنرها را کنار یکدیگر قرار می‌دهند، فرامهندس بنرهای تبلیغاتی خود را در بهترین مکان و در دید مخاطب خود قرار می‌دهد و ابعاد بنرها نیز به صورت استاندارد در نظر گرفته شده است تا طراحی بنر مناسب فراهم شود.

برای دریافت تعرفه تبلیغات به ما ایمیل بزنید.

support@faramohandes.com

سایز بنر باید 250*970

حداکثر سایز باید 100K


بنرهای تبلیغاتی فرامهندس در ابعاد استاندارد و در مکان مناسب و در دیدرس مخاطب قرار داده میشود.

برای صفحه اول سایت شماره A1 برای ما بفرستید.

advertise A1

بنرهای تبلیغاتی فرامهندس در ابعاد استاندارد و در مکان مناسب و در دیدرس مخاطب قرار داده میشود.

برای صفحه لیست رشته ها B1 برای ما بفرستید.

advertise B1

بنرهای تبلیغاتی فرامهندس در ابعاد استاندارد و در مکان مناسب و در دیدرس مخاطب قرار داده میشود.

برای صفحه جستجو C1 برای ما بفرستید.

advertise C1