محمد علی خرم شکوه

فارس شیراز

Card image cap

لیسانس مهندسی صنایع از موسسه آموزش عالی زند