سید محمد ساجدی

شماره نظام مهندسی

فارس شیراز

Card image cap

به نام خدا یک کارشناس مهندسی صنایع هستم